Zakład Rozrodu Zwierząt, Andrologii i Biotechnologii Rozrodu

 

Kierownik

dr hab. Bartosz Pawliński  (adiunkt)

 

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Sławomir Giziński  (adiunkt)

dr Katarzyna Siewruk  (adiunkt)

dr Dominika Domańska (adiunkt)

dr Michał Trela (adiunkt)

dr Ewa Kautz (adiunkt)

dr Olga Witkowska-Piłaszewicz (adiunkt)

lek. wet. Łukasz Zdrojkowski (asystent)

 

Profesorowie emerytowani:

prof. dr hab. Maria Katkiewicz

dr Ricardo Faundez Campos (adiunkt)

 

Pracownicy badawczo-techniczni:

lek. wet. Roman Łuczak  (starszy specjalista)

mgr. Anna Niwińska

 

 

 


 

Prowadzone przedmioty

 • Rozród zwierząt gospodarskich
 • Rozród koni
 • Andrologia i biotechnologia rozrodu
 • Staż – Rozród zwierząt gospodarskich
 • Staż – Rozród koni
 • Zarządzanie Zdrowiem Stada
 • Prewencja Weterynaryjna

Przedmioty prowadzone na Międzywydziałowym Studium Biotechnologii SGGW:

 • Biotechnologia rozrodu
 • Immunologia małych zwierząt
 • Immunologia rozrodu
 • Biotechnologia gamet i zarodków
 • Mikromanipulacje gamet i zarodków