Pracownia Chorób Wewnętrznych

 

Kierownik:

dr Małgorzata Wierzbicka  (adiunkt) 

 

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Małgorzata Domino (adiunkt)

dr Małgorzata Dziekiewicz-Mrugasiewicz (adiunkt)

lek. wet. Natalia Kozłowska (asystent)

lek. wet. Tomasz Jasiński (asystent)

 lek. wet. Maciej Perzyna (asystent)

 


 

Prowadzone przedmioty

  • Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
  • Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich
  • Choroby wewnętrzne koni
  • Staż – Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich
  • Staż – Choroby wewnętrzne koni
  • Zarządzanie Zdrowiem Stada
  • Prewencja Weterynaryjna