dr Małgorzata Wierzbicka (adiunkt)

Kontakt

Nauczyciel akademicki

Adres:
pokój nr 23

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 22 59 36 180

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Asystent w  Katedrze Chorób Zwierząt Gospodarskich z Kliniką Koni, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

Ukończyła studia weterynaryjne na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2011r. W trakcie studiów była członkiem Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych, gdzie pogłębiała wiedzę w zakresie fizjofarmakologii zwierząt. Brała udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach.

 

Dydaktyka:

Prowadzi zajęcia dla studentów polskich oraz anglojęzycznych wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

Prowadzone przedmioty (w języku polskim oraz angielskim):

 • Choroby wewnętrzne bydła i koni.
 • Prewencja weterynaryjna w chowie zwierząt gospodarskich.
 • Staże kliniczne z zakresu chorób wewnętrznych zwierząt gospodarskich oraz koni.

Opiekun Sekcji Hipiatrycznej Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych

 

Zainteresowania naukowe: 

Fizjopatologia układu pokarmowego przeżuwaczy i koni oraz fizjologia i patologia układu oddechowego i krążenia koni.

 

Udział w wybranych konferencjach naukowych

 

 1. Kania BF, Wielgosz M: Central delta-opioid receptor involvement in feeding behavior of the sheep.  IX Conference of Young Reserarchers, Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition, Szczecin, September, 16-19, 2012
 2. Wielgosz M. Kania B.F.; Ośrodkowa modulacja opioidowa zachowania pokarmowego (feeding behavior) u owcy. XIV kongres PTNW 13-15 wrzesień 2012,
 3. Siewruk K., Lisowska B., Wielgosz M., Dąbrowski M., Faundez R., Pawliński B., Gajewski Z. Znieczulenie ogólne wziewne owiec do zabiegów doświadczalnych na przewodzie pokarmowym,  IV Ogólnopolska Konferencja „Zwierzęta w badaniach naukowych” Warszawa, 7-9.09.2015
 4. Kozłowska N.,  Karolczyk E.,   Żychska M., Wielgosz M., Petrajtis-Gołobów M.: Porównanie obrazów endoskopowych i cytologicznych w przebiegu RAO u koni z różnym stopniem zaawansowania objawów- opis przypadków; Konferencja Aktualne problemy w patologii koni - Nowości w chorobach wewnętrznych koni, Pawłowice 12-13.06.2015

 

Wybrane publikacje:

 1. Wielgosz M, Kania BF; Rola peptydów opioidowych w ośrodkowej modulacji zachowania pokarmowego u owiec. Życie wet., 2014, 89(2), 136-138
 2. Wielgosz M, Sikora J.; Przyczyny , diagnostyka i terapia różnych postaci niedokrwistości u bydła cz. I, Mag. Wet. 2014, 69- 72,
 3. Wielgosz M, Kania BF;  The role of the ?-opioid receptors in the feeding behavior in sheep., XIII Middle European Buiatric's Congress, Congress Proceedings, 2013, 258-267,
 4. Kania BF, Dębski B, Wielgosz M.; Glutamate matabotropic receptors antagonist attenuate viscero-visceral inhibitory reflex during colonic distension in sheep.,, XIII Middle European Buiatric's Congress, Congress Proceedings, 2013, 342-349
 5. Kania BF, Wrońska D, Wielgosz M,; Centrally administered DL-AP3 prevents the autonomic responses to colonal pain in sheep.,  XIII Middle European Buiatric's Congress, Congress Proceedings, 2013, 334-341,
 6. Kania B.F., Wielgosz M.: Wpływ antagonisty glutaminianergicznego receptora metabotropowego mGluR1 na aktywność czepco-żwacza w teście doświadczalnego rozciągania ściany okrężnicy u owcy.  Medycyna Wet., 2013, 69(9) 560-564.
 7. Kania B.F., Gralak M.A., Wielgosz M.: Four- week fluoxetine (SSRJ) exposure diminishes aggressive behaviour of Male Siamese fighting fish (Betta Splendense). J. Beh. Brain Scien. 2012, 2, 185- 190;
 8. Kania B.F., Dębski B. Wielgosz M., Górska M.Stężenia środowiskowe diltiazemu hamują agresję u bojownika syjamskiego. Życie Wet. 2011, 86, 803-806.
 9. Kania B.F. Wielgosz M.: Rola ośrodkowego receptora ?-opioidergicznego w aktywności mioelektrycznej ściany żołądka. Medycyna Wet. 2010, 66, 196-200.
 10. Kania B.F., Wielgosz M.: Rola ośrodkowych receptorów d-opioidergicznych w aktywności mioelektrycznej żołądka owcy. Medycyna Wet. 2009, 65, 344-348.